PDFreaders.org – Get a Free Software PDF reader!

PDFreaders.org – Get a Free Software PDF reader!

PDF és un estàndard obert i per tant podem trobar diferents programes que implementen solucions per llegir i escriure documents en aquest format. En aquesta pàgina tenim un petit llistat de programes lliures.

Be Sociable, Share!

Leave a Reply