Mar 1 2009

PDFreaders.org – Get a Free Software PDF reader!

PDFreaders.org – Get a Free Software PDF reader!

PDF és un estàndard obert i per tant podem trobar diferents programes que implementen solucions per llegir i escriure documents en aquest format. En aquesta pàgina tenim un petit llistat de programes lliures.


Mar 1 2009

iotop, top like I/O process list

Interessant eina per veure els processos que accedeixen a disk estil top. iotop

sudo apt-get install iotop