OpenID propi

Per muntar un servidor propi de OpenID i no haver de fiar-nos dels servidors externs podem muntar el nostre fàcilment, només necessitem un servidor amb PHP i openssl.

Ens descarreguem el codi desde la pàgina: http://siege.org/projects/phpMyID/

$ wget http://siege.org/projects/phpMyID/phpMyID-0.9.tgz

Extreiem el tar.gz dins de la nova carpeta que haurem creat previament

$ tar -xvzf phpMyID-0.9.tgz

Obrim el fitxer MyID.config.php i posem el nostre usuari a auth_username i després executem:

$ echo -n 'usuari:realm:password' | openssl md5

A realm posem per exemple “openid”.

El hash que ens dona el posem a auth_password.

Descomentem també auth_realm i posem “openid” en el nostre cas.

Opcionalment, si volem podem afegir les dades que vulguem dins de la la secció de Simple Registration Extension que serà l’identificació que obtindrem al registrar-nos.

Per últim renombrem el fitxer MyID.config.php per index.php i ja el podem provar a qualsevol lloc amb openID per exemple a: http://openiddirectory.com/

Entrem posant la url complerta a on es troba l’index.php i ja està.Technorati Tags:

Be Sociable, Share!

Leave a Reply